خانه / ویدئو ها / برش فیلم

برش فیلم

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۹ (آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۹

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ کلیپ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۹ ارائه کرده است تا با تماشای آن مهارت های اسپیکینگ و لیسینینگ خود را تقویت کنید.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۰(آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۰

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با انتشار کلیپ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۰ قصد دارد تا به شما در تقویت مهارت اسپیکینگ و لیسینینگ کمک کند.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۱(آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۱

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با انتشار کلیپ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۱ قصد دارد تا به شما کمک کند تا اسپیکینگ و لیسینینگ خود را تقویت کنید.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۲ (آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۲

گروه آموزش زبان انگلیسی با ارائه کلیپ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۲ سعی دارد تا شما را در تقویت مهارت های اسپیکینگ و لیسینینگ یاری نماید.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۳ (آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۳

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با انتشار کلیپ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۳ قصد دارد تا به شما زبان آموزان در راه تقویت اسپیکینگ و لیسینینگ کمک کند.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۴ (آپدیت ۹۸ )

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۴

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با انتشار آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۴ قصد تقویت مهارت های لیسینینگ و اسپیکینگ شما زبان آموزان عزیز را دارد.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۵(آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۵

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ به وسیله انتشار آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۵ قصد تقویت اسپیکینگ و لیسینینگ شما زبان آموزان را دارد.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۹ (آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم 19

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با افتخار آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۹ را به منظور کمک به تقویت مهارت لیسینینگ و اسپیکینگ به شما ارائه کرده است.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۲۰ (آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم 20

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با انتشار کلیپ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۲۰ میخواهد تا به شما در تقویت لیسینینگ و اسپیکینگ کمک کند.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۸(آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۸

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ به وسیله انتشار کلیپ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۸ سعی دارد تا مهارت اسپیکینگ و لیسینینگ زبان انگلیسی شما را تقویت کند

ادامه را بخوانید »