خانه / ویدئو ها / برش فیلم

برش فیلم

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۷ (آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۷

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با انتشار کلیپ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱۷ سعی می کند تا به شما در تقویت اسپیکینگ و لیسینیگ کمک کند.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلسی با برش فیلم ۱۶ (آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلسی با برش فیلم ۱۶

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با انتشار پست آموزش زبان انگلسی با برش فیلم ۱۶ قصد تقویت مهارت های اسپیکینگ و لیسینینگ زبان انگلیسی شما را دارد.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم-۸ (آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم-۸

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن ۲۴ قصد دارد در این مقاله آموزشی شما را با چند تا از اصطلاحات زبان انگلیسی آشنا کرده و مهارت اسپیکینگ شما را تقویت کند.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱(آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱ را ارئه می کند. این کلیپ، اولین کلیپ از سری کلیپ های آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم است.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۲(آپدیت۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۱

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ به شما آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۲ را ارائه می کند. با تماشای این کلیپ سطح اسپیکینگ و لیسینینگ خود را تقویت کنید.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۴(آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۴

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با ارائه آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۴ به شما، سعی دارد تا به شما در تقویت اسپیکینگ و لیسینینگ به شما کمک کند.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۳ (آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۳

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ کلیپپ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۳ به شما ارائه میکند تا شما با تماشای این کلیپ اسپیکینگ لیسینینگ خود را تقویت کنید.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۵(آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۵

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با انتشار کلیپ آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۵ را به شما ارائه می کند و قصد دارد تا ایپیکینگ و لیسینینگ شما را تقویت کند.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۶(آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۶

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن۲۴ با انتشار آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۶ و ارائه آن به شما قصد دارد تا به شما در تقویت اسپیکینگ و لیسینینگ کمک کند.

ادامه را بخوانید »

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۸ (آپدیت ۹۸)

آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم ۸

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن ۲۴ در این پست آموزشی می خواهد با استفاده از روش آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم مهارت های زبانی شما را تقویت کند.

ادامه را بخوانید »