آموزش زبان انگلیسی | درس خوندن، مطالعه کردن

آموزش زبان انگلیسی به صورت ویدیو های رایگان هدف کلیپ: اموزش زبان انگلیسی از راه دور | آموزش ویدیویی اصطلاحات زبان انگلیسی مدرس دوره : ابوالفضل معاشرتی برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(ابوالفضل معاشرتی) روی این عبارت کلیک کنید. To crack a book= To hit the book = to study […]

ادامه مطلب
1 (20%) 1 vote

آموزش اصطلاح انگلیسی | همه نظرات رو جلب کردن

آموزش زبان انگلیسی expression lesson 13 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 13 هدف کلیپ: اموزش زبان انگلیسی از راه دور مدرس دوره : مصطفی طباطبایی برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(مصطفی طباطبایی) روی این عبارت کلیک کنید.   نظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما […]

ادامه مطلب
3.9 (77.5%) 8 votes

آموزش اصطلاح انگلیسی | دنبال دردسر یا مشکل نگشتن

expression lesson 12 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 12 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی از راه دور مدرس دوره : ابوالفضل معاشرتی برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(ابوالفضل معاشرتی) روی این عبارت کلیک کنید. نظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما رو حمایت کنید. برای […]

ادامه مطلب
Rate this post

آموزش اصطلاح زبان انگلیسی | عصبانی شدن

expression lesson 11 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 11 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی از راه دور مدرس دوره : ابوالفضل معاشرتی برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(ابوالفضل معاشرتی) روی این عبارت کلیک کنید. ظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما رو حمایت کنید. برای […]

ادامه مطلب
3 (60%) 1 vote

آموزش اصطلاح زبان انگلیسی | منو دست کم نگیر

expression lesson 10 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 10 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی از راه دور مدرس دوره : فهیمه غفوری برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(فهیمه غفوری) روی این عبارت کلیک کنید. نظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما رو حمایت کنید. برای […]

ادامه مطلب
Rate this post

آموزش زبان انگلیسی | موثر بودن – تاثیر گذار بودن

expression lesson 9 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 9 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی از راه دور مدرس دوره : مصطفی طباطبایی برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(مصطفی طباطبایی) روی این عبارت کلیک کنید. نظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما رو حمایت کنید. برای […]

ادامه مطلب
3.3 (65%) 4 votes

آموزش زبان انگلیسی | نامی برای خود درست کردن

expression lesson 8 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 8 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی از راه دور مدرس دوره : فهیمه غفوری برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(فهیمه غفوری) روی این عبارت کلیک کنید. نظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما رو حمایت کنید. برای […]

ادامه مطلب
Rate this post

آموزش زبان انگلیسی | دلچسب نبودن

expression lesson 7 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 7 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی از راه دور مدرس دوره : ابوالفضل معاشرتی برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(ابوالفضل معاشرتی) روی این عبارت کلیک کنید. نظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما رو حمایت کنید. برای […]

ادامه مطلب
Rate this post

آموزش زبان انگلیسی | بسیار گران بودن

expression lesson 6 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 6 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی در خانه برای زبان آموزان مدرس دوره : جواد هادی تقی برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(جواد هادی تقی) روی این عبارت کلیک کنید. نظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما […]

ادامه مطلب
Rate this post

آموزش زبان انگلیسی | بسیار خندیدن

expression lesson 5 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 5 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی در خانه برای زبان آموزان مدرس دوره : ابوالفضل معاشرتی برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(ابوالفضل معاشرتی) روی این عبارت کلیک کنید. نظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما رو حمایت […]

ادامه مطلب
5 (100%) 1 vote