خانه / جزوات آموزشی

جزوات آموزشی

جزوه خود را انتخاب کنید :

  • سطح خود را انتخاب کنید

  • جزوه مورد نظر خود را انتخاب کنید

آخرین جزوه های آموزشی

آموزش مکالمه بیان مهارت ها و توانایی ها به زبان انگلیسی | مکالمه اول از درس نهم

اهمیت توانایی ما در بیان استعدادها و مهارت هامون بر هیچکسی پوشیده نیست.چون در همه ی مصاحبه های شغلی و یا هنگام نوشتن رزومه کاری مون باید بتونیم از توانایی ها و مهارت هامون مخصوصا اونهایی که به شغل و حرفه ی ما مربوط بشه صحبت کنیم. در این بخش ابتدا به یک مکالمه گوش میدید که سپس توسط بهترین اساتید تدریس و تحلیل میشه.

آموزش مکالمه انگلیسی درباره توانایی ها | مکالمه دوم از درس ۹

در این درس یاد میگیریم چگونه درباره ی توانایی هامون صحبت کنیم و چگونه درباره ی توانایی هایی دیگران سوال کنیم

آموزش مکالمه انگلیسی در مورد سفارش غذا در رستوران | مکالمه دوم از درس ۸

در این جزوه و پادکست صوتی، به صورت رایگان هر آنچه را در آموزش مکالمه انگلیسی در مورد سفارش غذا در رستوران نیاز دارید را به صورت خودآموز خواهید آموخت.

آموزش مکالمه انگلیسی در مورد غذا ها و نوشیدنی ها | مکالمه اول از درس ۸

در این جزوه و پادکست صوتی، به صورت رایگان هر آنچه را در مورد مکالمه انگلیسی در مورد غذا ها و نوشیدنی ها نیاز دارید را به صورت خودآموز خواهید آموخت.

آموزش صحبت کردن در مورد کارهای گذشته به زبان انگلیسی | مکالمه دوم از درس هفتم

در این جزوه و پادکست صوتی، به صورت رایگان هر آنچه را در مورد صحبت کردن در مورد کارهای گذشته به زبان انگلیسی نیاز دارید را به صورت خودآموز خواهید آموخت.

آموزش بیان کردن کارهای روزمره به زبان انگلیسی | مکالمه اول از درس هفتم

در این جزوه و پادکست صوتی، به صورت رایگان هر آنچه را در مورد بیان کردن کارهای روزمره به زبان انگلیسی نیاز دارید را به صورت خودآموز خواهید آموخت.

نحوه توصیف افراد به زبان انگلیسی | مکالمه دوم از درس ششم

در این جزوه و پادکست صوتی، به صورت رایگان هر آنچه را در مورد نحوه توصیف افراد به زبان انگلیسی نیاز دارید را به صورت خودآموز خواهید آموخت.

آموزش بیان کردن شغل و رشته تحصیلی به زبان انگلیسی | مکالمه اول از درس ششم

در این جزوه و پادکست صوتی، به صورت رایگان هر آنچه را در مورد بیان کردن شغل و رشته تحصیلی به زبان انگلیسی نیاز دارید را به صورت خودآموز خواهید آموخت.

آموزش بیان کردن روز های هفته به زبان انگلیسی | مکالمه دوم از درس پنجم

در این جزوه و پادکست صوتی، به صورت رایگان هر آنچه را در مورد بیان کردن روز های هفته به زبان انگلیسی نیاز دارید را به صورت خودآموز خواهید آموخت.

آموزش پرسیدن و بیان کردن ساعت به زبان انگلیسی | مکالمه اول از درس پنجم

در این جزوه و پادکست صوتی، به صورت رایگان هر آنچه را در مورد پرسیدن و بیان کردن ساعت به زبان انگلیسی نیاز دارید را به صورت خودآموز خواهید آموخت.