بایگانی‌های مصاحبه با دانش آموزان | گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لِرن24

مشاوره یادگیری زبان انگلیسی-3

مشاوره یادگیری زبان انگلیسی گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن24 با برگزاری جلسه های مصاحبه محور، قصد دارد تا با استفاده از تجربیات دانش آموزان موفق و مصاحبه با آنها به یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزانی که قصد ورود به این راه را دارند یا در این راه هستند، کمک کند. […]

ادامه مطلب
Rate this post