آموزش زبان انگلیسی | نامی برای خود درست کردن

expression lesson 8 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 8 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی از راه دور مدرس دوره : فهیمه غفوری برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(فهیمه غفوری) روی این عبارت کلیک کنید. نظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما رو حمایت کنید. برای […]

ادامه مطلب
Rate this post

آموزش زبان انگلیسی | بسیار شاد بودن

expression lesson 4 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 4 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی در خانه برای زبان آموزان مدرس دوره : فهیمه غفوری برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(فهیمه غفوری) روی این عبارت کلیک کنید. نظرات خود را درج کنید و با پیشنهادات خود ما رو حمایت […]

ادامه مطلب
Rate this post

آموزش زبان انگلیسی | ناخوش بودن – ناراحت بودن- مریض بودن

expression lesson3 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 3 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی در خانه برای زبان آموزان مدرس دوره : ابوالفضل معاشرتی برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(ابوالفضل معاشرتی) روی این عبارت کلیک کنید.

ادامه مطلب
Rate this post

آموزش زبان انگلیسی | مفید بودن یه چیز جدید

expression lesson2 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 2 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی در خانه برای زبان آموزان مدرس دوره : عطیه زنگنه و میس وک از امریکا    The best thing since sliced bread= to mean that sth new is really helpful .ex: He reckons his new mobile phone […]

ادامه مطلب
Rate this post

آموزش زبان انگلیسی | دهن لق بودن

expression lesson1 تدریس زبان انگلیسی اصطلاح شماره 1 هدف کلیپ: آموزش زبان انگلیسی در خانه برای زبان آموزان مدرس دوره : مصطفی اثنی عشری برای دیدن رزومه و آشنایی بیشتر با مدرس(مصطفی اثناعشری) روی این عبارت کلیک کنید.   to have a big mouth= not being able to keep a […]

ادامه مطلب
Rate this post