بایگانی‌های مشاوره آموزش زبان انگلیسی | گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لِرن24

مشاوره آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

مشاوره آموزش زبان انگلیسی برای کودکان   گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن24 قصد دارد تا با ساخت دوره آموزشی جدید، به کودکان 2 تا 7 سال نیز آموزش زبان انگلیسی دهد. دبیر دوره: پرنیا بلوری در این پست شما یک تیزر تبلیغاتی و یک توضیح کوتاه درمورد این دوره آموزش زبان انگلیسی برای […]

ادامه مطلب
Rate this post

مشاوره یادگیری زبان انگلیسی-3

مشاوره یادگیری زبان انگلیسی گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن24 با برگزاری جلسه های مصاحبه محور، قصد دارد تا با استفاده از تجربیات دانش آموزان موفق و مصاحبه با آنها به یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزانی که قصد ورود به این راه را دارند یا در این راه هستند، کمک کند. […]

ادامه مطلب
Rate this post

مشاوره یادگیری زبان انگلیسی-2

مشاوره یادگیری زبان انگلیسی گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن24 با برگزاری جلسه های مصاحبه محور، قصد دارد تا با استفاده از تجربیات دانش آموزان موفق و مصاحبه با آنها به یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزانی که قصد ورود به این راه را دارند یا در این راه هستند، کمک کند. […]

ادامه مطلب
Rate this post

مشاوره یادگیری زبان انگلیسی

مشاوره یادگیری زبان انگلیسی گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن 24 با برگزاری جلسه های مصاحبه محور، قصد دارد تا با استفاده از تجربیات دانش آموزان موفق و مصاحبه با آنها به دانش آموزانی که قصد ورود به این راه را دارند یا در این راه هستند، کمک کند. امروز […]

ادامه مطلب
Rate this post